Verkenning Maatschappelijke Prijslijst

Een verkennend onderzoek naar tarieven van veel ingezette zorg en ondersteuning
PublicatiesGepubliceerd op: 04-12-22
Gemeenten hechten er waarde aan dat professionals in het sociaal domein kostenbewust handelen. Wanneer professionals afwegen welke zorg zij gaan inzetten, kijken zij in de eerste plaats naar wat het gezin het meest zou helpen. Maar ook de kosten mogen een rol spelen; middelen zijn immers beperkt. Het blijkt echter ingewikkeld om zicht te krijgen op de kosten van ondersteuning. Wij, en met ons vele partijen in het land die we tijdens onze onderzoeken treffen, vinden het daarom tijd een inventarisatie te maken van de prijzen in het sociaal domein.

Om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd van ‘prijzen’ van vaak gebruikte producten in het sociaal domein. Welke prijzen zijn bekend? Hoe goed zijn de prijzen en bijbehorende producten/diensten gedefinieerd? En laten die zich makkelijk bundelen in een landelijk overzicht? Kortom: welke potentie zit er in een nieuwe, verbeterde Maatschappelijke Prijslijst?

De Maatschappelijke Prijslijst staat intussen online. Bekijk hem hier!

De Maatschappelijke Prijslijst is een eenvoudig, landelijk overzicht van de (mediaan) tarieven in het sociaal domein en de mate waarin deze tarieven uiteenlopen tussen gemeenten. In deze verkenning zijn de tarieven van tien veel ingezette vormen van zorg en ondersteuning onderzocht, deze worden gehanteerd in 236 gemeenten. Met deze verkenning hebben we een eerste stap gezet richting een nieuwe Maatschappelijke Prijslijst, waarmee sociale professionals én onderzoekers een overzicht van de ‘prijzen’ van zorg en ondersteuning krijgen.

Naar de Maatschappelijke Prijslijst

Onderzoekers

  • Maarten Kwakernaak
  • Jochum Deuten

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: