Maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers

Een verkenning van Duits beleid
PublicatiesGepubliceerd op: 10-04-18
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie.

Ze mogen niet betaald werken, en in veel gevallen ontbreekt een zinvolle dagbesteding. Dit kan het welbevinden van deze mensen verminderen en mogelijk leiden tot overlast. Maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs of werk, draagt bij aan een zinvolle dagbesteding en kan daarmee het welbevinden van deze mensen vergroten en de kans op overlast verminderen.

In Duitsland is al meer bekend over maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerden die nog niet uitgezet kunnen worden, krijgen een zogeheten Duldung. Dit houdt in dat hun plicht om het land te verlaten tijdelijk is uitgesteld. Deze groep heeft bepaalde rechten wat betreft onderwijs, werk en wonen. KIS verkende het Duitse beleid van Duldung, en doet daar in deze publicatie verslag van.

Dit artikel is geschreven voor onder meer beleidsambtenaren van gemeenten en ministeries die zich bezighouden met uitgeprocedeerde asielzoekers. Op basis van deze verkenning gaat KIS in gesprek met onder meer beleidsambtenaren en Duitse experts. Deze verdiepingsslag zal vervolgens leiden tot een publicatie met aanknopingspunten voor Nederlands beleid.

ISBN 978-90-5830-879-5
14 pag
2018

Download KIS

Onderzoekers

 • Esther Horrevorts
 • Lineke van Hal

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: