Maatschappelijke betekenis van Ten Cate Sportboulevard Enschede

De opbrengst van vier jaar vernieuwend sportaanbod
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Ten Cate Sportboulevard Enschede werkt aan vitale sportverenigingen, een vernieuwend sportaanbod en de leefbaarheid in wijken in Enschede Zuid. Dit rapport beschrijft de betekenis van Sportboulevard Enschede voor drie wijken in Enschede Zuid. Wat heeft deze proeftuin teweeggebracht? Dragen de activiteiten bij aan de sportparticipatie van bewoners van Enschede Zuid? Wat betekent de samenwerking voor de maatschappelijke rol van sportverenigingen? En tot slot, draagt Sportboulevard Enschede bij aan de leefbaarheid in de drie omliggende wijken?

Terugkijkend op vier jaar Sportboulevard Enschede komt naar voren dat Sportboulevard Enschede zorgt voor een toename in de sportparticipatie van jeugdigen en volwassenen in Enschede Zuid. Dit is vooral te danken aan de innovatieve sportmogelijkheden die zijn geïntroduceerd. Ook zorgt Sportboulevard Enschede voor sterkere en professionelere sportverenigingen. Bovendien weet Sportboulevard Enschede organisaties als re-integratiebureaus, scholen en kinderopvang aan de sportverenigingen te binden. Voor de toekomst wil de Sportboulevard zich nog meer toeleggen op de maatschappelijke rol die sportverenigingen kunnen vervullen.

Onderzoekers

  • Niels HermensSenior onderzoeker
  • Nanne Boonstra

Thema's

Deel deze publicatie op: