Maatschappelijk werk werkt!

Cliënten over de hulpverlening van Beweging 3.0
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Beweging 3.0 biedt een breed scala aan activiteiten rond wonen, zorg en welzijn in de regio Eemland. Op verzoek van de organisatie heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de ervaringen van de cliënten met het maatschappelijk werk. De onderzoekers hebben daarbij gebruik gemaakt van Sater. Sater is een instrument voor het in kaart brengen van de ervaringen van cliënten met zowel de hulpverlening als de hulpverlener. Het richt zich niet alleen op de individuele oordelen van gebruikers (Heeft de hulpverlening resultaat opgeleverd?), maar ook op de maatschappelijke opbrengt van het maatschappelijk werk.

Beweging 3.0 bestaat uit meerdere vestigingen. Voor het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende vestigingen. Bovendien zijn de uitkomsten van de enquêtes vergeleken met een cliënten referentiegroep uit zeven andere maatschappelijk werk instellingen.

In dit rapport worden de uitkomsten van het Sater-onderzoek beschreven. De meeste cliënten zochten hulp bij Beweging 3.0 vanwege persoonlijke of sociale problemen. Meestal betrof het een enkelvoudige problematiek. De hulpverlening blijkt vooral te bestaan uit individuele gesprekken; voor een op de vijf respondenten is er groepswerk. In verhouding tot andere maatschappelijk werk instellingen bestaat de hulp minder vaak uit partner-relatie gesprekken en gezinsbehandeling.

Samenvattend spreekt het overgrote deel van de cliënten een zeer positief eindoordeel uit over de hulpverlening van Beweging 3.0. Een enkeling had minder goede ervaringen. Een klein aantal is deels positief en deels negatief. Een kleine groep van respondenten oordeelde minder positief over de bereikbaarheid en de uitstraling van het gebouw. Verder is de naamsbekendheid van Beweging 3.0 nog gering. De meerderheid van de cliënten geeft te kennen veel baat te hebben gehad bij de ondervonden steun en het begrip. Ze hebben met hun situatie leren leven of kunnen nu beter met de problemen omgaan.

Meer informatie over de publicatie is verkrijgbaar bij Beweging 3.0

Onderzoekers

  • Meta Flikweert
  • Dick Oudenampsen
  • Huub Braam

Thema's

Deel deze publicatie op: