Maatschappelijk belang Algemeen Maatschappelijk Werk

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
De resultaten die het algemeen maatschappelijk werk (AMW) voor individuele cliënten bereikt blijken ook van belang voor de samenleving in het algemeen. De hulp van het AMW bevordert de zelfredzaamheid van burgers en voorkomt dat burgers in een blijvend isolement geraken. Het AMW levert ook een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstandssituaties van burgers, en bevordert de sociale integratie en participatie van burgers doordat deze minder snel uitvallen op het werk. Zo wordt tevens afhankelijkheid van uitkeringen voorkomen.

Bezuinigingen op het AMW zouden de druk op andere voorzieningen, zoal de huisartsenzorg en de RIAGG, doen toenemen, en de kans op uitval van burgers die geen alternatief voor het AMW weten, vergroten.

Dit zijn enkele bevindingen uit het onderzoek naar het maatschappelijk belang van het algemeen maatschappelijk werk. Jaarlijks maakt circa een half miljoen mensen gebruik van de hulpverlening van het AMW. De hulp van het AMW is gratis en wordt bijna geheel bekostigd uit collectieve middelen. Het AMW heeft zowel een functie als vangnet als van eerste opvang voor burgers met problemen.

De lokale overheid is de belangrijkste financier. Door middel van dit onderzoek wordt de vraag beantwoord of de (lokale) samenleving iets terugkrijgt voor die investering in het AMW.

Aanbevolen wordt om de lokale overheid en de AMW-instellingen gezamenlijk de algemene beleidsdoelstellingen op het terrein van welzijn en zorg te laten vertalen naar een concrete taakstelling voor het AMW.

Onderzoekers

  • Willem Melief
  • Norbert Broenink
  • Rudi ’s JacobExtern

Thema's

Deel deze publicatie op: