Loverboys en hun slachtoffers

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-11

Loverboys en hun slachtoffers

Rianne Verwijs
Arnt Mein
Marjolein Goderie
Chella Harreveld
Anna Jansma

Met medewerking van
Lisanne Drost

Volledige tekst (pdf)

ISBN 978-90-5830-483-4
132 pag. € 14,50

Naar het persbericht

Zie ook:
http://www.fairwork.nu/

Inzicht in aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang

Dit rapport gaat in op de problematiek van slachtoffers van loverboys en de omvang van de groep in de jeugdzorg en vrouwenopvang. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is het preventie- en opvangaanbod voor deze groep in kaart gebracht: sluit dat aan bij de problemen en wensen van de slachtoffers?

De slachtoffers zijn vaak minderjarige meisjes met een problematische achtergrond. De hulpverlening sluit grotendeels aan bij hun behoefte. Wel is er een grote kans op herhaald slachtofferschap. Verder is in het onderzoek stilgestaan bij het begrip loverboy. Een loverboy is een mensenhandelaar die zijn slachtoffers uitbuit door ze in te palmen, te verleiden en ze een liefdesrelatie voor te spiegelen. Loverboys gebruiken ook dwang en steeds vaker geweld om de meisjes uit te buiten.

Het in 2011 uitgevoerde onderzoek omvat een literatuur- en documentstudie, en interviews met practitioners en experts. Daarnaast zijn interviews gehouden met ruim twintig slachtoffers en er werden ruim tachtig dossiers geanalyseerd.

 

 

over-ons/pers2/2011/nieuwe_publicatie_over_loverboys_en_hun_slachtoffers, http://www.fairwork.nu/

Onderzoekers

  • Lisanne Drost

Thema's