Loverboys en hun slachtoffers

Inzicht in aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Dit rapport gaat in op de problematiek van slachtoffers van loverboys en de omvang van de groep in de jeugdzorg en vrouwenopvang. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is het preventie- en opvangaanbod voor deze groep in kaart gebracht: sluit dat aan bij de problemen en wensen van de slachtoffers?

De slachtoffers zijn vaak minderjarige meisjes met een problematische achtergrond. De hulpverlening sluit grotendeels aan bij hun behoefte. Wel is er een grote kans op herhaald slachtofferschap. Verder is in het onderzoek stilgestaan bij het begrip loverboy. Een loverboy is een mensenhandelaar die zijn slachtoffers uitbuit door ze in te palmen, te verleiden en ze een liefdesrelatie voor te spiegelen. Loverboys gebruiken ook dwang en steeds vaker geweld om de meisjes uit te buiten.

Het in 2011 uitgevoerde onderzoek omvat een literatuur- en documentstudie, en interviews met practitioners en experts. Daarnaast zijn interviews gehouden met ruim twintig slachtoffers en er werden ruim tachtig dossiers geanalyseerd.

Zie ook FairWork

Onderzoekers

  • Rianne Verwijs
  • Arnt Mein
  • Marjolein Goderie
  • Anna JansmaOnderzoeker
  • Lisanne Drost

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: