Lokaal welzijnsbeleid

ontwikkelingen in de jaren '90
PublicatiesGepubliceerd op: 17-02-95

Decentralisatie wel vergezeld door bezuinigignen legt in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid bij de gemeenten. Gemeenten staan voor de taak om vanuit algemene uitgangspunten als: het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van individuen en groepen en het bevorderen van de maatschappelijke integratie door het versterken van de participatie van burgers in het maatschappelijk leven vorm te geven aan een beleid waar de burger zich bij betrokken voelt en wordt.

In deze studie wordt verslag gedaan van knelpunten en ontwikkelingen die zich op een aantal terreinen, bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en vrijwilligerswerk van het lokale welzijnsbeleid voordoen.

Onderzoekers

  • Ronald Goewie

Thema's

Deel deze publicatie op: