Lokaal, tenzij

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Met het oog op het toekomstige beleid en een andere wijze van de inzet van de middelen voor deskundigheidsbevordering heeft ministerie van VWS het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek laten uitvoeren naar de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, zoals deze geboden wordt door de VTA-instituten (zie onderzoeksrapportage ‘Deskundigheidsbevordering vrijwilligers,’ oktober 2005). Daarnaast heeft het Verwey-Jonker Instituut een notitie (‘Toekomstig beleid deskundigheidsbevordering vrijwilligers,’ februari 2006) opgesteld voor de interne departementale besluitvorming over de keuze voor een nieuw model voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Deze rapportage bouwt voort op deze rapportages en biedt inzicht in de mate van invulling van ‘Lokaal, tenzij…’

De rapportage gaat onder meer in op de vraag welke vrijwilligersorganisaties in de periode juli 2004 tot en met juni 2005 gebruikmaakten van het door het ministerie van VWS gesubsidieerde aanbod van deskundigheidsbevordering; welke trainingen zij volgden, en uiteindelijk: hoe de bevindingen te vertalen zijn naar een praktisch instrument om toekomstige aanvragen voor subsidie te beoordelen.

Onderzoekers

  • Marit Moll
  • Esther Plemper

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: