Lokaal sterk tegen eenzaamheid

Stappenplan voor gemeenten - Wmo Instrument 6
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Veel gemeenten zien het bestrijden van eenzaamheid als taak binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning of het ouderenbeleid. Voor een gemeente is het waardevol als haar inwoners en het middenveld elkaar hierbij weten te vinden. Veel lokale organisaties hebben de mogelijkheid tot een cruciale inbreng. De gemeente kan in de rol van regisseur helpen onderlinge samenhang te organiseren bij een goede aanpak van het bestrijden van eenzaamheid.

Dit stappenplan is bestemd voor (gemeentelijke) beleidsmedewerkers die concreet en samen met sociale organisaties en het informele circuit eenzaamheid willen tegengaan. Het gaat aan de hand van een zestal stappen in op de vraag hoe gemeenten een regierol kunnen vervullen. In deze publicatie vinden zij praktische handvatten en voorbeelden om gezamenlijk een lokale eenzaamheidsaanpak op te zetten.

Onderzoekers

  • Rianne Verwijs
  • Trudi Nederland

Thema's

Deel deze publicatie op: