Lokaal, tenzij

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-06

Lokaal, tenzij …

Ontwikkeling van criteria voor de landelijke financiering van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

Volledige tekst (pdf)

2006

65 pag.

Met het oog op het toekomstige beleid en een andere wijze van de inzet van de middelen voor deskundigheidsbevordering heeft ministerie van VWS het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek laten uitvoeren naar de deskundigheidsbevorde-ring van vrijwilligers, zoals deze geboden wordt door de VTA-instituten (zie onderzoeksrapportage ‘Deskundigheidsbevordering vrijwilligers’, oktober 2005). Daarnaast heeft het Verwey-Jonker Instituut een notitie (‘Toekomstig beleid deskundigheidsbevordering vrijwilligers’, februari 2006) opgesteld voor de interne departementale besluitvorming over de keuze voor een nieuw model voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
Deze rapportage bouwt voort op deze rapportages en biedt inzicht in de mate van invulling van ‘lokaal, tenzij …’.
De rapportage gaat onder meer in op de vraag welke vrijwilligersorganisaties in de periode juli 2004 tot en met juni 2005 gebruikmaakten van het door het ministerie van VWS gesubsidieerde aanbod van deskundigheidsbevordering; welke trainingen zij volgden, en uiteindelijk: hoe de bevindingen te vertalen zijn naar een praktisch instrument om toekomstige aanvragen voor subsidie te beoordelen.

Thema's

  • Overig

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema