Levensbeschouwing en religie in de hulpverlening

Een verkennend onderzoek over levensbeschouwelijke competenties in de hulpverlening
PublicatiesGepubliceerd op: 03-08-20
Religie en levensbeschouwing zijn voor jongeren vaak een belangrijk onderdeel van hun leven en identiteitsontwikkeling. Professionals in de hulpverlening hebben een centrale rol in het begeleiden van jongeren bij het ontwikkelen van hun identiteit. Het is dus van belang dat deze professionals de competenties hebben om om te kunnen gaan met vragen rond religie en levensbeschouwing in de contacten met jongeren. In dit rapport verkent KIS hoe handelingsverlegenheid zich in de (jeugd)hulpverleningspraktijk voordoet en waar precies de behoeften liggen om als professional levensbeschouwelijk sensitief te kunnen handelen.

We hebben dit verkennende onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van een aantal jongerenwerkers uit Rotterdam, Nijmegen en Tilburg. In dit onderzoek hebben we door middel van 16 kwalitatieve interviews en een focusgroep met jeugdprofessionals verkend hoe handelingsverlegenheid zich in de (jeugd)hulpverleningspraktijk voordoet en waar precies de behoeften liggen om als professional levensbeschouwelijk sensitief te kunnen handelen.

61 pag
2021

Download via KIS

Onderzoekers

  • Zsuzsa KovácsExtern
  • Jamila AchahchahMovisie

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: