Leren van verschillende doelgroepen

Een literatuurstudie naar het bevorderen van arbeidsparticipatie van verschillende doelgroepen
PublicatiesGepubliceerd op: 16-01-20
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van verschillende groepen mensen met een kleine arbeidsmarktkans. Hiertoe behoren onder andere: 45+’ers, jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen en statushouders en vrouwen met een migratieachtergrond. Om gemeenten ondersteuning te bieden, wordt in deze publicatie kennis uit eerdere onderzoeken gebundeld en wordt er gekeken naar wat we kunnen leren van arbeidstoeleidingsaanpakken die worden ingezet voor verschillende doelgroepen.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst wilden we een overzicht maken van Nederlands onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar het bevorderen van arbeidsparticipatie. Ten tweede wilden we achterhalen welke werkzame elementen (ook) relevant zijn voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die langdurig in de bijstand zitten. De literatuur die we in dit onderzoek betrokken, had betrekking op een van de volgende doelgroepen: 45+’ers, jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen en statushouders, en vrouwen met een migratieachtergrond. Daarnaast waren er nog enkele onderzoeken die een breder perspectief boden op de vraag: wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie?

26 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

  • Anouk VisserExtern
  • Joey PoerwoatmodjoExtern
  • Zsuzsa KovácsExtern
  • Jamal Chifri

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: