Leren van een calamiteit in het sociaal domein

PublicatiesGepubliceerd op: 28-11-19
De rol van gemeenten in het sociaal domein is veranderd. Zij hebben een centrale rol gekregen in de vormgeving van het lokale sociaal domein. In de toegenomen verantwoordelijkheid van gemeenten past het zelfstandig onderzoeken van calamiteiten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om van het onderzoek te leren. Deze handreiking is bedoeld voor medewerkers die vanuit de gemeente verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onderzoek en de evaluatie van calamiteiten en incidenten met maatschappelijke impact. Met andere woorden, deze publicatie is een middel om te leren van een calamiteit.

Professionals werken steeds beter samen om kwetsbare personen en gezinnen optimaal te ondersteunen. Met elkaar en met de cliënt bieden de verschillende professionals effectieve en samenhangende zorg en ondersteuning. Het belang van ‘integraal werken’ rondom een kwetsbaar huishouden is sterk toegenomen. Echter, iemand die zorg of ondersteuning nodig heeft, denkt vanuit één hulpvraag en niet vanuit verschillende hokjes en kokers die bij verschillende overheden en andere partijen zijn georganiseerd. De uitkomsten van de evaluatie van een calamiteit bieden een fundament voor de (politieke) besluitvorming die erop volgt, bijvoorbeeld over beleidsaanpassingen.

De publicatie is gemaakt in het kader van het traject ‘Vernieuwen van integraal toezicht in het sociaal domein’ van het Programma Sociaal Domein. Een gezamenlijk programma van Rijk en gemeenten om de transformatie in het sociaal domein te versnellen.

Onderzoekers

 • Hèlen Heskes
 • Jessica van den Toorn
 • Marlinda van der HoffOnderzoeker

Thema's

 • Sociaal Domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: