Leidraad sociale wijkvisie

Project Sociaal fysieke wijkaanpak
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Handvatten voor het op een goede wijze agenderen en verankeren van de sociale pijler in de aanpak van fysieke herstructurering. Uitgave binnen het Kennisprogramma Sociaal / Fysieke Wijkenaanpak van de ministeries van VROM en VWS. Het programma heeft tot doel de samenhang tussen sociaal en fysiek beleid bij herstructurering te versterken. Het gaat om praktische handreikingen die professionals kunnen gebruiken om het herstructureringsproces succesvol(ler) te doen verlopen. Bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in herstructureringswijken en die de sociale wensen, problemen en maatregelen willen verbinden aan de fysieke aanpak in de wijk.

Uitgave van de ministeries van VROM en VWS.

Onderzoekers

  • Kees Fortuin
  • André Ouwehand

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: