Leidraad aanstellingskeuringen

Handelen van de arbodienst en de keurend arts bij een aanstellingskeuring
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Er is een Leidraad Aanstellingskeuringen verschenen om bedrijfsartsen en Arbo-diensten te helpen bij het uitvoeren van aanstellingskeuringen. In de Wet medische keuringen is vastgelegd dat een dergelijke keuring alleen is toegestaan als de werknemer voor de functie aan bepaalde gezondheidseisen moet voldoen.

De richtlijn is bedoeld om de keuringspraktijk beter af te stemmen op de wetgeving en de stand van de medische wetenschap. In de Leidraad is een stappenplan opgenomen, aan de hand waarvan een bedrijfsarts de inhoud van een functie kan inventariseren en daarop de aanstellingskeuring kan afstemmen. Daarnaast bevat de Leidraad een aantal praktische instrumenten die bij de keuring kunnen worden gebruikt, zoals standaardformulieren voor de inventarisatie van de functie-eisen en informatie over wettelijke bepalingen.

De Leidraad is het eindresultaat van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van de aanstellingskeuringen’. Dit project is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd door bureau AStri in samenwerking met de heer Weel (Mediforce), mevrouw Rayer (Verwey-Jonker Instituut), de heer Heymans (EMGO-Instituut) en de heer Hulshof (SKB). Het project maakte deel uit van het meerjarig arbo-ontwikkeltraject aanstellingskeuringen (2002-2006) van het Ministerie van SZW.

Onderzoekers

  • M.W. Heymans

Thema's

Deel deze publicatie op: