Landelijke Implementatie kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patientenperspectief

Eindverslag
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
Eind 1995 is het project Landelijke Implementatie kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief afgerond. In opdracht van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) zijn in zeven regio’s,in Delft/Westland/Oostland, Zuidoost Brabant, Stedendriehoek, Flevoland, Zeeland, Limburg en Twente, de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief beoordeeld. Het project is uitgevoerd door een ondersteuner van de NP/CF en een onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut.

In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de ervaringen die met het kwaliteitssysteem in de verschillende regio’s zijn opgedaan. Nagegaan wordt of de toepassingspraktijk tot concrete verbeteringsinitiatieven hebben geleid.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: