Landbouw en Zorg: een gezondmakende samenwerking

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Dit rapport doet verslag van een tweejarig onderzoek op het terrein van Landbouw en Zorg. Landbouw en Zorg betreft een nieuwe ontwikkeling, waarbij twee sectoren in de samenleving, door middel van samenwerking ‘zorg op maat’ bieden voor uiteenlopende doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn alternatieve dagbesteding en ondersteuning bij arbeidsre-integratie.

Het onderzoek is ontwikkelingsgericht en wil inzicht verschaffen in de wijze waarop genoemde vernieuwing tot nu toe verloopt en regionaal ondersteund kan worden. Hiertoe zijn de ervaringen van zes regionale Landbouw en Zorg initiatieven gedurende twee jaar gevolgd.

Gedurende deze periode is het aantal zorgboerderijen aanzienlijk toegenomen. Dit is vooral te danken aan het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de direct betrokkenen. Ondanks knelpunten, zoals het ontbreken van een reguliere financieringsstructuur of opname in een regulier zorgaanbod, blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor deze vernieuwing in het zorgaanbod zich doorzet.

Onderzoekers

  • Sima Nieborg
  • Bianca Winants
  • F. HeymannExtern
  • P. WelborenExtern

Thema's

Deel deze publicatie op: