Kwaliteitstoetsingen vanuit het cliëntenperspectief in de care sector

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief is de afgelopen jaren goed van de grond gekomen. Ook in de care sector. Het draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en aan keuzeondersteunende informatie. Het Fonds PGO streeft naar een adequate en structurele financiering van kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief in de care sector. Wat is er nodig voor de versterking van de infrastructuur van kwaliteitstoetsingen door cliëntenorganisaties? Deze beleidsverkenning van het Verwey-Jonker Instituut doet voorstellen voor de gewenste organisatievorm van, voor en door cliëntenorganisaties. Ten eerste is openbare informatie op locatieniveau vereist. Ten tweede is structurele invoering van de kwaliteitstoetsingen vanuit het cliëntenperspectief nodig. Ofwel: kwaliteitstoetsingen moeten een voorwaarde worden voor de zorginkoop door zorgkantoren. Dat gedijt alleen binnen een open markt van kwaliteitstoetsingen en een geharmoniseerde, niet versnipperde financiering. De landelijke cliëntenorganisaties in de care sector onder leiding van de NPCF zijn bereid om samen met het Fonds PGO het initiatief te nemen tot de oprichting van een gezaghebbend kwaliteitsinstituut van de cliëntenorganisaties.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff

Thema's

Deel deze publicatie op: