Kwaliteitsbeoordeling in de maatschappelijke opvang

De ontwikkeling van een extern kwaliteitssysteem maatschappelijke opvang.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Bij de term kwaliteit kan iedereen zich wat voorstellen. Desalniettemin blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn precies aan te geven wat nu onder kwaliteit verstaan moet worden. Gemeenten als financier van de maatschappelijke opvang hebben een taak gekregen bij de planning en kwaliteit van de maatschappelijke opvang.

Drie panels te weten een vertegenwoordiging van de lokale overheid uit de vier grote steden, een vertegenwoordiging van zorgaanbieders uit de vier grote steden en een vertegenwoordiging van cliënten hebben ieder vanuit hun eigen perspectief gewerkt aan een eigen set van kwaliteitscriteria en normen voor de maatschappelijke opvang. In overleg met de drie partijen (overheid, zorgaanbieders, cliënten) is vervolgens besloten de criteria en normen van de overheid en de cliënten als vertrekpunt te nemen voor het externe toetsingssysteem van de kwaliteit van zorg.

Het externe toetsingssysteem is uitgeprobeerd bij verschillende voorzieningen op het terrein van de maatschappelijke opvang. Het systeem blijkt goed uitvoerbaar en toepasbaar te zijn en bruikbare informatie op te leveren over de kwaliteit van de zorg.

Onderzoekers

  • Ronald Goewie

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: