Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Verkenning van de kwaliteitsborging anno 2010 - Wmo Kenniscahier 5
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Dit rapport laat zien hoe gemeenten anno 2010 de kwaliteit van het Wmo-beleid borgen. De onderzoekers hebben in een selecte groep van veertien gemeenten gekeken welke maatregelen en instrumenten ze gebruiken om het Wmo-beleid te implementeren, te bewaken en te corrigeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de borging volop in ontwikkeling is. Op basis van de ervaringen met de WVG en de huishoudelijke verzorging zijn een groot aantal kwaliteitsinstrumenten gemeengoed geworden. Gemeenten zijn daarnaast bezig nieuwe instrumenten te ontwikkelen, zoals audits bij zorgaanbieders, werktafels van professionals, deskundigheidsbevordering van loketmedewerkers en kwaliteitscontroleurs bij de huishoudelijke verzorging.

Voor de nabije toekomst kan de ontwikkeling van de kwaliteitsborging ondersteund worden door het maken van een kwaliteitsrichtsnoer. Dit richtsnoer dient ruimte te bieden voor lokale variatie, zodat gemeenten hun eigen accenten kunnen zetten. Tegelijkertijd biedt het richtsnoer handvatten voor gemeenten om het Wmo-beleid te kunnen borgen, evalueren en bijstellen.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: