Kwaliteiten op het spoor

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-97

Kwaliteiten op het spoor


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Rob Lammerts

1997

ISBN 90-71973-69-7
62 pag. € 7,-

Onbenutte kwaliteiten in Hoek van Holland: evaluatie van een experiment.

In diverse projecten “Onbenutte Kwaliteiten” te Rotterdam worden mogelijkheden gecreerd voor langdurig bijstandsgerechtigden om deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen en isolement te voorkomen. Onbenutte Kwaliteiten richt zich op de fase 4-cliënten; mensen met een bijstandsuitkering en geen of weinig perspectief op de arbeidsmarkt.
Een van de projecten is het project “experiment Ok-scan”. In opdracht van het stedelijk Projectbureau Onbenutte Kwaliteiten ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut een methode voor activering van fase 4-cliënten tot deelname aan OK-activiteiten: de OK-scan. De kern van de OK-scan bestaat uit een interview dat de kwaliteiten van de deelnemers in kaart brengt zodat deze effectief aan te wenden zijn voor deelname aan Onbenutte kwaliteiten.
Dit rapport bevat de evaluatie van het verloop en de resultaten van het experiment in de deelgemeente Hoek van Holland. Het rapport sluit af met een aantal vereisten voor implementatie zoals die uit het experiment naar voren kwamen. Die hebben onder meer betrekking op de vraag naar deskundigheid en de vraag door welke instantie de scan bij voorkeur uitgevoerd dient te worden.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema