Kwaliteit van het spreekuurwerk

Een onderzoek naar kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van het spreekuurwerk binnen de WAO-beweging
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Het spreekuurwerk neemt binnen de WAO-beweging een prominente plaats in. Niet alleen door de inhoud van het werk, maar ook door de omvang ervan. Het aantal mensen dat als spreekuurhouder actief is en het aantal hulpvragers dat bereikt wordt, is behoorlijk groot.

Het spreekuurwerk is een belangrijk voorbeeld van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Arbeidsongeschikten helpen lotgenoten (veelal nieuwkomers binnen de WAO-regeling) om problemen te lijf te gaan. De tijdens de spreekuren opgedane ervaringen worden landelijk gebundeld in signalementen die benut worden om het kennisniveau van de spreekuurhouder op peil te houden. De signalementen worden ook gebruikt om uitvoeringsorganisaties en politici te bestoken met de gevolgen van hun beleid.

Als gevolg van de vele wijzigingen in de sociale zekerheid zijn uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren steeds meer contact gaan zoeken met (plaatselijke) belangengroepen van arbeidsongeschikten. Deze mensen vragen om informatie over de uitkeringen en om hulp en begeleiding bij problemen. De plaatselijke belangengroepen spelen op de vragen in door op gezette tijden spreekuren te organiseren. De belangengroepen ontvangen daarbij ondersteuning van de regionale arbeidsongeschiktenplatforms en de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA).

Het spreekuurwerk betekent niet alleen veel voor de mensen die om hulp en advies aankloppen, maar ook voor de spreekuurhouders zelf. Zij zijn er vaak met hart en ziel bij betrokken, nemen hun werk zeer serieus en leveren veel goed en zinvol werk. Juist omdat zij hun werk zo serieus nemen heeft de LVA het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van het spreekuurwerk door de belangenorganisaties Naast een inventarisatie van relevante kwaliteitskenmerken en kwaliteitscriteria gaat het daarbij vooral om het zoeken naar mogelijkheden voor verbetering van het spreekuurwerk (kwaliteitsbevordering).

Onderzoekers

  • René Stüssgen
  • Annuska Overgaag
  • Caroline Rietbergen
  • N. Rozeboom

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: