Kwaliteit in eigen huis

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
De Gehandicaptenraad en WOCZ, de NPV en de NPCF hebben een gezamenlijk kwaliteitssysteem thuiszorg; thuishulp vanuit het patiëntenperspectief ontwikkeld. Er is een werkconferentie georganiseerd om de betrokken organisaties te informeren over de uitkomsten van het project en om te bespreken welke vervolgstappen wenselijk zijn.

Tijdens deze werkconferentie bleek dat de betrokken organisaties de samenwerking rond het ontwikkelde kwaliteitsinstrumentarium verder willen continueren. Men wilde in dat perspectief het idee van een werkmaatschappij als model van samenwerking verder uitwerken en concretiseren in een beschikbaar voorstel. Hiervoor is de Stuurgroep Exploitatie Kwaliteitssystemen Thuishulp/zorg in het leven geroepen. Met de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem hebben de patiënten een belangrijke stap in het eigen ontwikkelingsproces gezet. Een goed gebruik van deze instrumenten stelt hen vervolgens in staat de feitelijke dienstverlening wezenlijk naar hun hand te zetten.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. Een samenvattende publieksversie van de resultaten van dit project is te vinden in de brochure ‘Kwaliteit in eigen huis’.

Onderzoekers

  • Esther Plemper
  • Dick Oudenampsen
  • Rally Rijkschroeff

Thema's

Deel deze publicatie op: