Kwaliteit in beeld

Vier patiëntenverenigingen en het Prinses Beatrix Fonds
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Al ruim veertig jaar steunt het Prinses Beatrix Fonds (PBF) patiëntenorganisaties die de belangen behartigen van mensen met spierziekten en bewegingsstoornissen. Het PBF is de grootste subsidiegever voor vijf landelijke patiëntenbelangenverenigingen: VSN Vereniging Spierziekten Nederland, Parkinson Patiënten Vereniging, Vereniging van Huntington, Multiple Sclerose Vereniging Nederland en BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

De patiëntenorganisaties professionaliseren zich en leveren een indrukwekkend pakket aan diensten die de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. In vervolg op een eerder onderzoek naar de maatschappelijke waarde van deze patiëntenorganisaties heeft het Verwey-Jonker Instituut de activiteiten van vier patiëntenorganisaties onderzocht op kwaliteit. In dit rapport zijn de resultaten daarvan per vereniging te lezen. Hoe beoordelen de leden de diensten, producten en activiteiten? Hoe functioneert de publieke functie voor de niet-leden? Extra aandacht is besteed aan het hart van het aanbod van de verenigingen: het lotgenoten-contact. ‘Kwaliteit in beeld’ laat daarnaast zien hoe het PBF taken als voorlichting en het werven van middelen voor wetenschappelijk onderzoek, kan optimaliseren en het samenspel met de verenigingen kan versterken.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Marieke Wentink
  • Rally Rijkschroeff

Thema's

Deel deze publicatie op: