Kleur in sport

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06

Kleur in sport


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Henk Jan van Daal, M.m.v. Raymond Keur

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830-199-0
147 pag. €Â 9,50

Op zoek naar goede praktijken in multiculturele sportverenigingen

De toenemende etnische en culturele diversiteit stelt sportclubs voor tal van uitdagingen. Lukt het bijvoorbeeld om nieuwkomers bij de sportwereld te betrekken? En wordt sociaal kapitaal gecreëerd of liggen eerder wij-zij tegenstellingen op de loer?
In opdracht van Fonds 1818 heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkenning uitgevoerd binnen de sportwereld. Voor dit onderzoek zijn face to face en telefonische interviews gehouden met experts op het gebied van sport en multiculturaliteit, zoals functionarissen van sportkoepels (voetbal, cricket, badminton, volleybal) en vertegenwoordigers van algemene, allochtone en etnische (voetbal)clubs.

Volgens de auteurs biedt de aanwezigheid van etnische sportverenigingen aan nieuwkomers een eigen niche binnen de multiculturele samenleving wat hun emancipatie en integratie kan ondersteunen. De onderzoekers hebben alle adviezen op een rij gezet die algemene én etnische sportverenigingen kunnen helpen het hoofd boven water te houden en de integratie kunnen bevorderen. De aanbevelingen strekken zich uit van de rekrutering van allochtone leden tot het opzetten van een vrijwilligersbeleid en een aanzet tot het ontwikkelen van multiculturele organisatiecompetenties. Aparte aandacht is er voor disciplinering: het op schrift stellen van huisregels en de bewaking ervan.

Onderzoekers

  • Henk Jan van Daal

In samenwerking met

Raymond Keur

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: