Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Groningen

2009
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Toegang houden tot de gezondheidszorg is van essentieel belang voor mensen met een laag inkomen. Deze groep is niet altijd aanvullend verzekerd. Daardoor komen mensen met een laag inkomen bij ziekte ineens voor hoge kosten te staan. Veel Nederlandse gemeenten proberen hun inwoners met een laag inkomen op dit punt te ondersteunen door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM), zoals ook de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen heeft in 2006 een collectieve zorgverzekering voor minima met zorgverzekeraar Menzis afgesloten. Deze wordt in Groningen aangeboden onder de noemer Collectieve Ziektekosten Verzekering (CZV). De CZV is bedoeld voor alle in Groningen woonachtige personen die behoren tot een huishouden met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum.

In samenwerking met BS&F heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Groningen. Zorgverzekeraar Menzis heeft het onderzoek gefinancierd. Met dit onderzoek wil de gemeente meer inzicht krijgen in de meningen van verzekerden over de CZV, om waar mogelijk de dienstverlening te verbeteren. Hiernaast maken veel minima in Groningen nog geen gebruik van de CZV. Is de CZV bij veel mensen met een laag inkomen onbekend, weten mensen niet hoe zij moeten overstappen naar de CZV, of zijn zij sterk gehecht aan hun huidige zorgverzekering? De informatie uit het onderzoek dient er toe bij te dragen dat in de toekomst meer mensen van de voordelen van de CZV kunnen profiteren.

Onderzoekers

 • Diane BulsinkSenior onderzoeker
 • Rob Lammerts
 • Trudi Nederland

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: