Klantonderzoek collectieve zorgverzekering voor minima in Arnhem

2009
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Toegang houden tot de gezondheidszorg is van essentieel belang voor mensen met een laag inkomen. Deze groep is niet altijd aanvullend verzekerd. Daardoor komen zij bij ziekte ineens voor hoge kosten te staan. Veel Nederlandse gemeenten proberen hun inwoners met een laag inkomen op dit punt te ondersteunen door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM), zoals ook de gemeente Arnhem.

De gemeente Arnhem heeft in 2006 een collectieve zorgverzekering voor minima met zorgverzekeraar Menzis afgesloten. Deze wordt in Arnhem aangeboden onder de noemer Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ). De CAZ is bedoeld voor alle in Arnhem woonachtige personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm én die in het bezit zijn van Arnhem Card.

In samenwerking met BS&F heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Arnhem. Zorgverzekeraar Menzis heeft het onderzoek gefinancierd. Met dit onderzoek wil de gemeente meer inzicht krijgen in de meningen van verzekerden over de CAZ, om waar mogelijk de dienstverlening te verbeteren. Hiernaast maken veel minima in Arnhem nog geen gebruik van de CAZ. Is de CAZ bij veel mensen met een laag inkomen onbekend, weten mensen niet hoe zij moeten overstappen naar de CAZ, of zijn zij sterk gehecht aan hun huidige zorgverzekering? De informatie uit het onderzoek dient er toe bij te dragen dat in de toekomst meer mensen van de voordelen van de CAZ kunnen profiteren.

Onderzoekers

 • Diane BulsinkSenior onderzoeker
 • Rob Lammerts
 • Trudi Nederland

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: