Kink in de kabel

Communicatielijnen rondom de zieke werknemer in het onderwijs
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
De communicatie tussen de werknemer in het onderwijs, de werkgever, de Arbodiensten en de Uszo verloopt niet altijd optimaal. Daardoor worden er minder resultaten geboekt op het terrein van preventie van ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers dan gewenst zou zijn. In opdracht van het Ministerie van OC en W en de Stichting Vervangingsfonds BGZ onderzocht het Verwey-Jonker Instituut de vraag hoe de communicatielijnen rondom de zieke werknemer in het onderwijs te optimaliseren zijn.

In dit onderzoeksrapport wordt allereerst op een rij gezet hoe de communicatie zou moeten verlopen en hoe deze in de praktijk loopt. Vervolgens worden de factoren beschreven die de communicatie rondom de zieke werknemer in het onderwijs bemoeilijken. Het rapport wordt afgesloten met concrete aanbevelingen.

Onderzoekers

  • Caroline Rietbergen
  • P. Frencken

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: