Kansen in Amsterdam Zuidoost

Armoede is een complex en hardnekkig probleem, vooral in de grote steden. In het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is de integrale armoedeaanpak Kansrijk Zuidoost ontwikkeld om armoede en sociale uitsluiting van bewoners tegen te gaan.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Armoede is een complex en hardnekkig probleem, vooral in de grote steden. In het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is de integrale armoedeaanpak Kansrijk Zuidoost ontwikkeld om armoede en sociale uitsluiting van bewoners tegen te gaan.

Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om de opbrengsten van dit project in beeld te krijgen. Via literatuuronderzoek en een telefonische enquête onder bewoners in Amsterdam Zuidoost is het project beoordeeld. De belangrijkste uitkomst is dat Kansrijk Zuidoost duidelijk voorziet in de behoefte van bewoners. In het bijzonder zijn de bewoners te spreken over de opbrengsten voor kinderen. De resultaten bieden tevens een aantal concrete handvatten om de aanpak van armoede en sociale uitsluiting in de toekomst te kunnen verbeteren.

Onderzoekers

  • Fabian Dekker
  • Freek Hermens
  • Jere Zanddijk

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: