Juridische opvang slachtoffers seksueel geweld

Het project in Rotterdam-Rijnmond
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
Wanneer slachtoffers van seksueel geweld de politie in kennis stellen van het gebeurde en eventueel aangifte doen, brengen zij een proces op gang waarop zij weinig greep hebben. De overheid tracht de verdachte op te sporen, te berechten en zo nodig te bestraffen. De verdachte krijgt hierbij de steun van een advocaat. De rol van het slachtoffer is veel minder prominent. Voor slachtoffers is dit vaak zeer teleurstellend.

Vanuit het Ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie wordt wel getracht de juridische mogelijkheden voor het slachtoffer te vergroten, zodat deze zelf een rol van betekenis kan spelen en genoegdoening kan verkrijgen. Een probleem daarbij is, dat slachtoffers lang niet altijd op de hoogte zijn van de juridische mogelijkheden die er voor hen bestaan. Het is daarom van groot belang dat een slachtoffer in een vroeg stadium (direct na de melding of de aangifte bij de politie) over adequate juridische hulp kan beschikken.

Het project Juridische Opvang voor Slachtoffers van Seksueel Geweld, kortweg JOS genaamd, wil hierin voorzien. In dit project werken diverse mensen samen die te maken hebben met slachtoffers van zedendelicten in de politieregio Rotterdam-Rijnmond: zedenrechercheurs van de politie, medewerkers van het Bureau Slachtofferhulp en gespecialiseerde advocaten. Om slachtoffers van seksueel geweld die zich tot de politie gewend hebben in een vroeg stadium te informeren houden zich in deze materie gespecialiseerde advocaten bij toerbeurt in een piketdienst beschikbaar. Doel van JOS is dat slachtoffers van seksueel geweld meer beslagen ten ijs komen als zij een afweging moeten maken of en hoe zij middels het recht genoegdoening willen verkrijgen voor het aangedane onrecht. In de volgende rapportage zullen de hier beschreven ervaringen met JOS in Rotterdam vergeleken worden met die van JOS in Alkmaar, om inzicht te verkrijgen in de behoefte aan een landelijke invoering van JOS.

Onderzoekers

  • Marjolein Goderie
  • Annuska Overgaag
  • L. Verkuyl

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: