Jongeren zonder werk of opleiding en buiten beeld, een literatuuronderzoek

Achter de cijfers
PublicatiesGepubliceerd op: 02-08-16
In Nederland hebben 135.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar geen werk, opleiding of uitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Circa 66.000 van deze jongeren zijn “buiten beeld”. Hoe komt dit en wat valt er aan te doen?

Uit dezelfde cijfers van het CBS blijkt dat een grote groep jongeren concrete ondersteuning nodig heeft om de draad, met een perspectief op werk en een regulier bestaan, niet kwijt te raken. Dit literatuuronderzoek biedt een overzicht van de redenen waarom jongeren buiten beeld raken en welke oplossingsrichtingen er zijn.

ISBN 978-90-5830-721-7
12 pag
2016

Download via KIS

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Betty Noordhuizen
  • Meintje van Dijk

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: