Jeugdveiligheidsbeleid in Almere

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 24-09-14

Jeugdveiligheidsbeleid in Almere

Renske van der Gaag
Inge Bakker

Met medewerking van:
Marjolijn Distelbrink
Rob Gilsing
Vita Los

Volledige tekst

2013

ISBN 978-90-5830-602-9
109 pag.

De gemeente als beleidsontwikkelaar en regisseur

In de stad Almere zijn jongeren onder de 23 jaar oververtegenwoordigd. Omdat de stad relatief veel jongeren huisvest, is het ook niet zo vreemd dat juist deze groep vaak betrokken is bij criminaliteit en overlast in de verschillende buurten. Niet alleen als dader, maar ook als slachtoffer van delicten en incidenten. Met het Actieprogramma Veiligheid 2010-2014 wil de gemeente de veiligheid, en in het bijzonder de jeugdveiligheid, verbeteren. Het programma richt zich hoofdzakelijk op de aanpak van jeugdoverlast en criminaliteit en daarnaast maakt preventie een belangrijk deel uit van het beleid. Zo wil de gemeente Almere voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. In dit rapport wordt dit jeugdveiligheidsbeleid onder de loep genomen. Het onderzoek focust zich op de verschillende rollen die de gemeente binnen het beleid op zich neemt en de keuzes die zij daarbij maakt in de beleidsontwikkeling, regie en bij het inzetten van interventies.

Thema's