Jeugdhulp in beweging

Ontwikkelingen in de inzet van jeugdhulp in Eindhoven, de behoeften van inwoners in hulp en mogelijke verklaringen hiervoor
PublicatiesGepubliceerd op: 16-11-21
Ontwikkelingen rondom de in-, door- en uitstroom in de jeugdhulp riepen prangende vragen op binnen de gemeenteraad van Eindhoven. Om meer zicht te krijgen op de inzet van jeugdhulp in Eindhoven en de invloed die de coronapandemie hierop heeft gehad de afgelopen twee jaar, heeft de gemeente het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om hier onderzoek naar te doen.

De gemeente Eindhoven heeft zowel de toegang tot ondersteuning voor inwoners met (hulp)vragen als het bieden van 1e-lijnsjeugdhulp belegd bij WIJeindhoven, een organisatie, onafhankelijk van de gemeente. Toegang tot de 2e-lijnszorg loopt via het gemeentelijk Servicebureau. Ondanks dat deze constructie niet vaak voorkomt in Nederland, zien we dat de gemeente Eindhoven tegen veel van dezelfde uitdagingen aanloopt als andere gemeenten.

Om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen rondom jeugdhulp in Eindhoven, de hulpbehoeften van inwoners en mogelijke verklaringen hiervoor, hebben we gekeken naar jeugdhulpdata zoals bekend bij CBS, gemeente en WIJeindhoven. Daarnaast zijn via diepte-interviews de ervaringen van inwoners en betrokken professionals een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat veel aspecten rond de jeugdhulp in Eindhoven de afgelopen twee jaar zijn verbeterd ten opzichte van de jaren daarvoor. Met name de samenwerking tussen partijen (gemeente, jeugdhulpaanbieders, maatschappelijke organisaties) in het algemeen en de samenwerking met WIJeindhoven in het bijzonder is verbeterd. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten.
Ons onderzoek geeft aanbevelingen hoe de gemeente zelf haar grip op, en kennis over, de jeugdhulp kan vergroten. Zo valt er voor de gemeente winst te behalen door zich (meer) te laten voeden vanuit de praktijk en partners eerder te betrekken. Ook adviseren wij de expertise van de professionals in de eerste lijn optimaal in te zetten, met bijbehorend mandaat.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: