‘Islam is inspanning’

De beleving van de islam en de sekseverhoudingen bij Marokkaanse jongeren in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Marokkaanse jongeren moeten zich als moslim een weg zien te vinden in de Nederlandse maatschappij. De invulling die zij geven aan de islam is vaak nauw verweven met de wijze waarop zij de verhouding tussen de seksen beleven. Daarbij staan zij onder druk van twee kanten. Ouders willen hun kinderen als goede moslims opvoeden, terwijl de maatschappij zich steeds harder opstelt tegenover moslims. Hoe gaan Marokkaanse jongeren om met deze druk? Hoe geven zij invulling aan hun geloof en aan hun sekserollen? En wat voor invloed hebben ouders, vrienden, de Marokkaanse gemeenschap, en de Nederlandse omgeving hierop? Doorgaans wordt er een grof onderscheid gemaakt tussen moslimjongeren die recht in de leer zijn, en jongeren die juist een meer rekkelijke invulling geven aan de islam. Deze studie laat zien dat er veel meer nuance bestaat in de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de islam.

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie. Het tweede deel bestaat uit een bespreking van drie groepsgesprekken die met Marokkaanse jongeren zijn gevoerd. Vooral de percepties en argumentaties van de jongeren zelf komen hierbij aan de orde.

Onderzoekers

  • Froukje Demant

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: