Inzet van menselijk kapitaal

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-08

Inzet van menselijk kapitaal

De brochure is gratis te verkrijgen bij het Fonds PGOÂ
T: 023 – 5 120 120.

Dick Oudenampsen
Marit Moll
Vilans:
Riki van Overbeek
Cecil Scholten
Vanessa Leckie

Volledige tekst (pdf)

ISBN 978-8839-037-1
38 pag.

Naar persbericht

Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties

De brochure Inzet van menselijk kapitaal vat de uitkomsten samen van een verkennend onderzoek naar vrijwilligerswerk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Welke activiteiten verrichten patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun vrijwilligers? Wat zijn de grenzen van hun kunnen en waarbij zij en steuntje in de rug kunnen gebruikten. De brochure geeft goede voorbeelden en concrete aanbevelingen hoe deze organisaties het vrijwilligersbeleid vorm kunnen geven.

Â

Â

http://www.fondspgo.nl, actueel/persberichten/2008/nieuwe_publicatie__inzet_van_menselijk_kapitaal

Onderzoekers

  • Dr. Dick Oudenampsen
  • Drs. Marit Moll
  • Riki van Overbeek
  • Drs. Cecil Scholten
  • Vanessa Leckie

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: