Inzet van menselijk kapitaal

Vrijwilligers en hun werk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
De brochure Inzet van menselijk kapitaal vat de uitkomsten samen van een verkennend onderzoek naar vrijwilligerswerk bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Welke activiteiten verrichten patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun vrijwilligers? Wat zijn de grenzen van hun kunnen en waarbij zij en steuntje in de rug kunnen gebruikten. De brochure geeft goede voorbeelden en concrete aanbevelingen hoe deze organisaties het vrijwilligersbeleid vorm kunnen geven.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Marit Moll
  • Riki van Overbeek
  • Cecil Scholten
  • Vanessa Leckie

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: