Inzet van ervaringsdeskundigheid bij de (re)integratie van arbeidsgehandicapten

Marktverkennend onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Mensen die een chronische aandoening of handicap hebben en die al dan niet voor hun inkomen afhankelijk zijn van een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben het niet gemakkelijk als zij de arbeidsmarkt willen betreden. De toegang tot de arbeidsmarkt wordt gebarricadeerd door irreële beelden van werkgevers over de mogelijkheden van arbeidsgehandicapten.

De organisaties van gehandicapten, arbeidsongeschikten en chronisch zieken zijn van mening dat arbeidsgehandicapten zelf veel zouden kunnen bijdragen om het beeld dat werkgevers hebben wat reëler te maken, opdat de arbeidsmarkt zich ook voor arbeidsgehandicapten opent.

In deze marktverkenning is onderzocht wat een ervaringsdeskundig aanbod op het terrein van voorlichting, begeleiding en bemiddeling zou kunnen inhouden en op welke markten perspectieven liggen. Via een literatuurstudie is allereerst een nadere analyse gemaakt van het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’. Vervolgens is aan de hand van interviews met een aantal actoren in diverse sectoren van de arbeidsmarkt de behoefte gepeild aan een ervaringsdeskundig aanbod en is geïnventariseerd hoe de diverse actoren het aanbod in hun sector zouden invullen. Het hieruit verkregen beeld levert een scala aan mogelijkheden op die de conclusie rechtvaardigen dat het ontwikkelen van een ervaringsdeskundig aanbod reële perspectieven biedt om de arbeidsmarktkansen van arbeidsgehandicapten te vergroten.

Onderzoekers

  • Caroline Rietbergen
  • L. Verkuyl
  • Edwald MentinkExtern

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: