Interventie door uithuisplaatsing

De juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Oostenrijk en Duitsland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Tot voor kort was het voor slachtoffers van geweld in het gezin vanzelfsprekend dat ze het huis verlieten, om onderdak te zoeken bij familie, vrienden of een opvanghuis. In de nota Privé geweld Publieke zaak zegt het kabinet de mogelijkheden tot uithuisplaatsing van de pleger van geweld te willen vergroten. Uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld tijdens een crisissituatie door de politie moet ook in Nederland mogelijk worden. Daarnaast wil het kabinet de civiele mogelijkheden tot uithuisplaatsing uitbreiden.

In Nederland is uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld beperkt mogelijk. In Oostenrijk en Duitsland is de wet aangepast, zodat de politie de bevoegdheid heeft de pleger van huiselijk geweld uit huis te plaatsen en de toegang tot de woning voor korte tijd (tien dagen) te ontzeggen. Daarnaast kan het slachtoffer op korte termijn een vordering indienen tot uithuisplaatsing en contactverboden bij de civiele rechter.

In het rapport Interventie door uithuisplaatsing zijn de huidige knelpunten in de Nederlandse wetgeving beschreven. Daarnaast gaan de auteurs uitgebreid in op de juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing in Oostenrijk en Duitsland en beschrijven zij de positieve effecten van de wet en de bestaande knelpunten. Tot slot worden enkele discussiepunten naar voren gehaald, die van belang zijn voor het Nederlandse wetgevingstraject.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: