Interne diefstal binnen het MKB in Noord-Nederland

Inzicht in de mate van de problematiek en mogelijkheden voor preventie
PublicatiesGepubliceerd op: 28-06-18
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd naar interne diefstal binnen het Midden- en Kleinbedrijf in Noord-Nederland. Bij interne diefstal gaat het om werknemers die stelen van hun werkgever. We deden onderzoek naar de aard en omvang van dit probleem. Ook brachten we mogelijkheden voor preventie in kaart.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat ongeveer een kwart van de ondernemingen de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met interne diefstal. Dit aantal kan in werkelijkheid hoger liggen: zestig procent van de ondervraagden denkt dat interne diefstal vaker voorkomt dan het wordt ontdekt. Veel ondernemers ervaren interne diefstal echter niet als een groot probleem. Bij ontdekking wordt zelden aangifte gedaan. Naast dat we de aard en omvang van interne diefstal in kaart brachten, onderzochten we ook hoe het voorkomen kan worden. Hierbij besteedden we zowel aandacht aan manieren om de gelegenheid voor interne diefstal te verminderen, als aan de invloed van de bedrijfscultuur.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Noord-Nederland, en in samenwerking met studenten van de opleiding Integrale Veiligheid van de NHL Hogeschool en Het CCV.

Onderzoekers

  • Shanna Mehlbaum

In samenwerking met

Gerjan Hoekstra

Sytze Freerk van der Velde

Thema's

Deel deze publicatie op: