Internaliserende problemen van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Waarom gebruiken jongeren met een migratieachtergrond met internaliserend probleemgedrag minder professionele zorg? Naar deze vraag heeft de Universiteit Utrecht vanaf 2009 onderzoek uitgevoerd, gefinancierd door ZonMw. Het onderzoek gaat in op de prevalentie van internaliserende problemen en laat zien wat de specifieke risicofactoren zijn voor deze problemen bij scholieren in het voortgezet onderwijs in de Randstad. Ook gaan de onderzoekers in op de oorzaken van het verschil tussen het optreden van internaliserende problemen bij allochtone kinderen en de toegang tot (gespecialiseerde) hulp.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de school een bijzondere positie inneemt in de signalering van en (toeleiding naar) zorgverlening aan leerlingen met internaliserende problemen. Het Verwey-Jonker Instituut stelt naar aanleiding van het onderzoek een plan van aanpak op. Dat is gericht op het verbeteren van het signaleren van internaliserende problematiek en het bereik van de hulpverlening.

In deze publicatie maakt Vita Los, die in 2012 stage liep bij het Verwey-Jonker Instituut, inzichtelijk hoe internaliserende problemen zich in de schoolse praktijk manifesteren. Ook laat zij zien op welke manier de leerlingenzorg in en om het voortgezet onderwijs is georganiseerd. Haar stage was onderdeel van de master Jeugdstudies van de Universiteit Utrecht.

Onderzoekers

 • Vita Los

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: