Intermediairs voor allochtone oudere vrouwen

Een onderzoek naar de ontwikkeling van deze functie in het kader van het Pendula project
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
In vijf gemeenten zijn gedurende twee jaar elf intermediairs werkzaam om de kloof tussen oudere allochtone vrouwen en voorzieningen te verkleinen. De vrouwen hebben een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Kaapverdische achtergrond. De intermediairs – jongere vrouwen met dezelfde etnische achtergrond – hebben een opleiding op MBO of HBO-niveau. Zij werken vanuit een Nederlandse instelling voor zorg- en dienstverlening of voor welzijn ouderen. De intermediairs zoeken de oudere vrouwen thuis op en geven hen informatie over Nederlandse voorzieningen. Indien nodig begeleiden zij de vrouwen naar deze voorzieningen toe en treden op als contactpersoon en vertrouwenspersoon voor de vrouwen. Zij stimuleren hen om te gaan deelnemen aan activiteiten in buurt- en verzorgingshuizen. Aan de andere kant stimuleren zij de voorzieningen om hun aanbod toegankelijker te maken voor de oudere vrouwen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de vijf lokale projecten onderzocht. Het onderzoek biedt een overzicht van de wijze waarop de intermediairs de brugfunctie inhoud geven. Tevens geeft het inzicht in de randvoorwaarden, zoals opleiding en organisatorische setting, die nodig zijn om met succes de functie van intermediair te kunnen vervullen.

Het onderzoek toont aan dat de intermediairs een brug slaan tussen oudere vrouwen van verschillende etnische achtergrond en Nederlandse voorzieningen. De intermediairs bereiken door hun outreachende werkwijze allochtone oudere vrouwen die in een sociaal isolement verkeren. Door hun persoonlijke aanpak en het spreken van dezelfde taal, gecombineerd met hun professionele deskundigheid, hebben de intermediairs het vertrouwen van de doelgroep gewonnen. De vrouwen zien de intermediairs als een van hen, als een deskundige dochter.

Aanbevolen wordt de werkzaamheden van de intermediair op te splitsen naar opleidingsniveau en beroependomein. Beleidsvoerders kunnen daardoor bepalen hoe de functie van intermediair het beste aansluit bij de behoeften van de doelgroep en het reeds bestaande aanbod. Bepleit wordt om de functies van intermediair en ouderenadviseur op elkaar af te stemmen.

Onderzoekers

  • R. s’Jacob

In samenwerking met

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: