Intercultureel vrijwilligerswerk

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-98

Intercultureel vrijwilligerswerk

Verkrijgbaar bij: Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht. T: 030- 2731840

Drs. Henk Jan van Daal, Drs. ing. Norbert Broenink

1998

ISBN 90 6224 4130
95 pag.  

Ervaringen en tips

Al wordt Nederland steeds kleurrijker, het georganiseerde vrijwilligerswerk is nog altijd vooral een ‘witte’ aangelegenheid. Dat is jammmer, want vrijwilligerswerk over etnische grenzen heen draagt bij tot maatschappelijke integratie. Het is goed voor de organisaties en ook voor de allochtone vrijwilligers zelf: zij krijgen daarmee ook invloed.
Dit praktische boek, gebaseerd op onderzoek, geeft antwoord op de vraag waarom we nog zo weinig allochtonen in het vrijwiligerswerk zien. De mogelijkheden tot verbetering komen uitgebreid aan de orde. Alles wordt geïllustreerd met vel voorbeelden uit de praktijk.

Intercultureel vrijwilligerswerk is daarmee van essentieel belang voor alle instellingen, organisaties en clubs die een beroep doen op vrijwilligers, vooral als ze zich (mede) richten op allochtonen. Ook organisaties van allochtonen kunnen er hun voordeel mee doen. Het is bovendien een bruikbaar cursusboek in diverse opleidingen.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema