Instrument overzichtslijsten therapie- en behandelaanbod in algemeen psychiatrische ziekenhuizen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
In opdracht van en in samenwerking met de Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de geestelijke gezondheidszorg (LPR) is een instrument overzichtslijsten therapie- en behandelaanbod in algemeen psychiatrische ziekenhuizen ontwikkeld en uitgetest.

Hiermee wordt patiënten- en bewonersraden de mogelijkheid geboden om in eigen beheer een overzicht te krijgen van het aanbod, de omvang en de toegankelijkheid van therapieën/behandelvormen in algemeen psychiatrische ziekenhuizen. Tevens stelt het instrument hen in staat initiatieven tot verandering te ontwikkelen om het therapie- en behandelaanbod beter aan te laten sluiten op wensen en behoeften van patiënten/bewoners. Verder biedt het instrument de mogelijkheid om het therapie- en behandelaanbod en de omvang en de toegankelijkheid van therapieën/behandelvormen in de eigen instelling te vergelijken met die in andere algemeen psychiatrische ziekenhuizen.

Het instrument bestaat uit een handleiding, een stappenplan voor toepassing van het instrument, een checklist met omschrijvingen van therapieën/behandelvormen en drie overzichtslijsten met toelichting. In een bijlage wordt verslag gedaan van de landelijke consensusbijeenkomst van patiënten-/bewonersraden van algemeen psychiatrische ziekenhuizen op 12 januari 1995, waarop patiënten-/bewonersraden hun volledige goedkeuring aan het instrument gaven en enkele aanbevelingen en suggesties voor de LPR hebben opgesteld.

Het instrument is verschenen als een publicatie van het Verwey-Jonker Instituut en de LPR en wordt verspreid door de LPR.

Onderzoekers

  • Esther Plemper

Thema's

Deel deze publicatie op: