Innovatief onderwijs met Vakmanstad in Rotterdam

Onderzoek naar Fysieke Integriteit op OBS Bloemhof in deelgemeente Feyenoord
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Sinds 2008 werkt Openbare Basisschool De Bloemhof in Rotterdam met het onderwijsprogramma Vakmanstad/Fysieke Integriteit. Vakmanstad (ontwikkeld door de filosoof dr. Henk Oosterling) wil de gezonde, sociale en cognitieve ontwikkeling versterken van kinderen die het basisonderwijs volgen. Fysieke Integriteit krijgt vorm in een vier trajecten (lijnen) die systematisch en over een periode van drie jaar worden uitgevoerd. Deze lijnen zijn de judolijn, de kooklijn, de filosofielijn en de ecolijn.

In het meerjarig ontwikkelingsonderzoek van Vakmanstad/Fysieke Integriteit (2008-2011) gingen de onderzoekers op zoek naar de werkzame kernelementen en de effecten van het programma. Voor de procesevaluatie werden jaarlijks docenten, directie, ouders, kinderen en samenwerkingspartners geïnterviewd en zijn observaties gehouden. Het effectonderzoek is een observationele studie waarin de sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen van de Bloemhof wordt vergeleken met de ontwikkeling van kinderen van controleschool de Mare. Het rapport biedt houvast voor de implementatie van het programma op meer scholen.

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Harrie JonkmanSenior onderzoeker
  • Huub Braam

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: