Innovatie in de dienstverlening. Een richtinggevend document ten behoeve van de politie Twente

Een richtinggevend document ten behoeve van de politie Twente
PublicatiesGepubliceerd op: 07-02-17
Met alle actuele discussie over de politie wordt wel eens uit het oog verloren dat ze gewoon dag in dag uit haar werk doet. Dienstverlening dus, aan burgers, andere partijen en de samenleving als geheel. Het is belangrijk om de aard van die dienstverlening regelmatig tegen het licht te houden.

Waar is de politie nou wel en niet van? Staan er grote veranderingen op stapel of moet de politie juist de routines koesteren? Hoe zou de politiefunctie eruit moeten zien in deze turbulente tijden? Deze notitie, geschreven in het kader van het fieldlab Twente, gaat op deze thema’s in.

Onderzoekers

 • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
 • Jolijn Broekhuizen
 • Hans Rodenburg
 • Ronald van Steden

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: