Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-07

Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg

Dr. Katja van Vliet
Nico van Tol (Hogeschool Leiden)

Volledige tekst (pdf)

2007

37 pag.

Eindrapportage

Op verzoek van de afdeling Social Work van de Hogeschool Leiden heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkenning uitgevoerd naar de strategische, inhoudelijke en exploitatierandvoorwaarden voor een (nog op te richten) beroepsgerichte masteropleiding Jeugdzorg. De hogeschool wil met de nieuwe opleiding een stevige bijdrage leveren aan de effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit in de jeugdzorg. Het voornemen is de masteropleiding te ontwikkelen met de jeugdzorg als gelijkwaardige partner. Op die manier sluit de opleiding aan bij actuele thema’s in de samenleving en bij wat nodig is in de beroepspraktijk.

Deze verkenning bestaat uit een strategisch deel en een inhoudelijk deel. Doel van de strategische verkenning is het inventariseren van de randvoorwaarden en het ontwikkelen van draagvlak in de politiek-bestuurlijke context. Doel van de inhoudelijke verkenning is het inventariseren van de behoeften van het werkveld en van het aanbod van de kennisinstituten voor het ontwikkelen van een blauwdruk voor de opleiding.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema
  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema