Inhoudelijke Accountancy Sociaal-Cultureel Werk

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Verantwoording afleggen (accountability) is sterk in opkomst. Gemeentelijke rekenkamers spelen een steeds grotere rol in het controleren van de effectiviteit van gedane uitgaven. Ook burgers vragen vaker aan instellingen om zich te verantwoorden.

Zes Rotterdamse welzijnsinstellingen hebben het initiatief genomen tot een meer inhoudelijke verantwoording van het werk te komen. Bij de verantwoording van de activiteit is de kernvraag: ‘Wat willen we bereiken met een bepaald activiteitenaanbod en bereiken we datgene wat we willen bereiken?’.

De deelnemende instellingen hebben zelf een een bepaalde activiteit of activiteitengroep geselecteerd. Om de uitwisselbaarheid van de resultaten te vergroten is dit in onderling overleg gebeurd. De volgende activiteiten zijn gekozen: cursorische activiteiten voor volwassenen, het seniorenoverleg, het digitale trapveld, vrijetijdsvoorziening voor tieners en de brede school (cursus sociale vaardigheden). Per instelling is een werkgroep van uitvoerende medewerkers samengesteld.

Dit rapport beschrijft hoe de inhoudelijke accountancy voor de verschillende activiteitengroepen van het sociaal-cultureel werk is uitgewerkt. Per activiteit wordt beschreven welke doelen geformuleerd zijn, hoe deze zijn te meten en hoe hiervan verslag kan worden gedaan.

Het boek biedt bruikbare handvatten aan uitvoerende sociaal-cultureel werkers om hun activiteiten op punten als effectiviteit en gebruikerstevredenheid inzichtelijk te maken.

Onderzoekers

  • Jan Willem Duyvendak
  • Ronald Goewie
  • Carmen Keune

Thema's

Deel deze publicatie op: