Informatie voor patiënten bij het kiezen van een huisarts

Het ontwerpproces van een checklist huisartskeuze in beeld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
In de afgelopen vijf jaar is door patiënten- en consumentenorganisaties een veelheid van kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld en in gebruik genomen. Deze instrumenten hebben als functie om een onafhankelijke beoordeling van feitelijk gerealiseerde kwaliteit van zorg mogelijk te maken; een beoordeling bezien en verwoord vanuit het perspectief van patiënten en consumenten. Dergelijke beoordelingen worden door de patiënten/consumenten organisaties nagestreefd in het kader van een afgewogen en gerichte collectieve belangenbehartiging op het terrein van kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Het project maakt deel uit van de projecten die daarvoor zijn uitgevoerd, maar heeft duidelijk andere accenten. Het is niet bedoeld voor gebruik door een patiëntenvereniging maar door individuele patiënten. Het is niet bedoeld om de kwaliteit van de huisartsenzorg als zodanig te verbeteren, maar via goede paar-vorming van patiënt en huisarts een betere manier van het kiezen door de patiënten van een huisarts te stimuleren. De achterliggende idee hierbij was niet alleen dat verbetering van de kwaliteit van dit keuzeproces zowel in het belang van de patiënt zelf als van de huisarts is, maar ook dat sociaal-maatschappelijk de tijd rijp was om dit keuzeproces te rationaliseren.

In dit rapport wordt de totstandkoming beschreven van een praktische checklist aan de hand waarvan individuele consumenten gerichter hun eigen huisarts kunnen kiezen. Het project heeft geresulteerd in een “werkend prototype” van een checklist huisartskeuze. Een van de aanbevelingen van de projectgroep is om het prototype in een regio proefondervindelijk toe te passen. De projectgroep beveelt ook aan dat NP/CF en LHV onderling in overleg treden over de waarde die door hen beide wordt toegekend aan de vrijheid van huisartsenkeuze en over de belemmeringen die daarbij kunnen optreden.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Jan Foolen

Thema's

Deel deze publicatie op: