Individuele bedreigers van publieke personen in Nederland

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-10

Individuele bedreigers van publieke personen in Nederland

Uitgave: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)

Auteurs:
Drs. I.N.J. de Groot
Mr. drs. L.F. Drost
Prof. dr. J.C.J. Boutellier
M.m.v. Drs. B.E. Voerman

Volledige tekst (pdf)

2010

75 pag.

Fenomeenanalyse en een beleidsverkenning

De publicatie bevat onderzoeken van het Verwey-Jonker Instituut en Zorgconsult Nederland die op initiatief van de NCTb zijn uitgevoerd. Gekeken is naar het fenomeen van bedreigingen door solistisch opererende dreigers aan het adres van personen die een publieke functie bekleden. De onderzoeken bieden inzicht in de aard en omvang van bedreigingen tegen landelijk bekende gezagsdragers.

Hoofdstuk 2 is de bijdrage van het Verwey-Jonker Instituut ‘Bedreigers van politici:
risicos en interventiemogelijkheden’.

Thema's