Inclusief beleid op de werkplek

PublicatiesGepubliceerd op: 05-08-19
Nederland wordt steeds diverser, en daarmee ook de Nederlandse werkvloeren. KIS bracht in samenwerking met Inclusive Works in kaart welke elementen nodig zijn voor een inclusieve organisatiecultuur.

Dat dit een punt van aandacht is, onderschrijven de inmiddels bijna 200 bedrijven die de Charter Diversiteit hebben ondertekend. Met het ondertekenen van de charter committeren zij zich eraan aandacht te zullen besteden (in welke vorm dan ook) aan diversiteit op de werkvloer. Vaak houdt dit in dat men naar een etnisch diversere werkvloer streeft door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar werving- en selectieprocedures. Doorgaans is er minder aandacht voor de organisaties die al etnisch divers zijn. Hoe liggen de verhoudingen daar op de werkvloer? Is er wellicht sprake van in- en uitsluiting? En is de werkcultuur wel inclusief? Uit meerdere onderzoeken zijn signalen op te pikken dat er (subtiele) vormen van in- en uitsluiting plaatsvinden op etnisch diverse werkvloeren.

KIS onderzoekt binnen meerdere organisaties welke vormen dat zijn en welke mechanismen zich afspelen. Als onderdeel van dit onderzoek hebben wij in samenwerking met Inclusive Works in kaart gebracht welke bouwstenen er nodig zijn voor een inclusieve werkvloer. In dit rapport zijn in totaal zeven essentiële elementen beschreven die nodig zijn voor een insluitende organisatiecultuur.

ISBN 978-90-5830-902-0
22 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

  • Laura Coello EertinkExtern
  • Solveig KreinsenExtern

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: