In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-02

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Marjolein Goderie
Mr. Annuska Overgaag, N. Rozeboom

Volledige tekst (pdf)

2002

ISBN 90-5830-080-3
109 pag. € 12,00

Naar het persbericht

Het JOS-project in het arrondissement Alkmaar

Is juridische vroeghulp door gespecialiseerde advocaten aan slachtoffers van seksueel geweld een succes? Deze vraag is door de onderzoekers van het project Juridische Opvang Slachtoffers van seksueel geweld (JOS) positief beantwoord. Uit het onderzoek in het arrondissement Alkmaar blijkt dat zowel slachtoffers als samenwerkende partijen (politie, advocatuur, slachtofferhulp, staande en zittende magistratuur) het JOS-aanbod positief waarderen.

Slachtoffers die gebruik maakten van een JOS-advocaat hebben onder meer een duidelijker beeld van de rechtsgang gekregen. Ze zijn beter op de hoogte van de eigen juridische mogelijkheden en onmogelijkheden en komen tot betere verwerking in het geval er weinig of geen juridische hulp beschikbaar is. Daarnaast is er dankzij de inzet van de JOS-advocaat een goede benutting van de juridische mogelijkheden. De onderzoekers concluderen bovendien dat landelijke invoering van een piketregeling voor slachtoffers van zedendelicten goed zal aansluiten bij Europese ontwikkelingen op het terrein van slachtofferhulp.

Het JOS-aanbod is te beschouwen als een nadere verfijning van het slachtofferbeleid van de overheid. Dit slachtofferbeleid is er op gericht de positie van slachtoffers van misdrijven binnen het strafproces te versterken en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan slachtoffers van zedenmisdrijven.

actueel/persberichten/2002/slachtoffers_seksueel_misbruik_hebben_baat_bij_snelle_specialistische_juridische_hulp

Onderzoekers

Thema's